सोयाबीन बाजारात सतत वाढ आजही सोयाबीन भावात झाली 1900 रुपायानी वाढ soybean market today

soybean market today

सोयाबीन पिकाचे बाजारभाव पाहणार आहोत

लासलगाव
कमीत कमी दर 3000
जास्तीत जास्त दर 4571
सर्वसाधारण दर 4450

छत्रपती संभाजीनगर
कमीत कमी दर 4000
जास्तीत जास्त दर 4200
सर्वसाधारण दर 4100

माजलगाव
कमीत कमी दर 4100
जास्तीत जास्त दर 4500
सर्वसाधारण दर 4451

राहूरी -वांबोरी
कमीत कमी दर 4351
जास्तीत जास्त दर 4351
सर्वसाधारण दर 4351

कारंजा
कमीत कमी दर 4150
जास्तीत जास्त दर 4615
सर्वसाधारण दर 4485

तुळजापूर
कमीत कमी दर 4500
जास्तीत जास्त दर 4500
सर्वसाधारण दर 4500

मालेगाव (वाशिम)
कमीत कमी दर 4200
जास्तीत जास्त दर 4600
सर्वसाधारण दर 4350

राहता
कमीत कमी दर 4400
जास्तीत जास्त दर 4400
सर्वसाधारण दर 4400

धुळे
कमीत कमी दर 4000
जास्तीत जास्त दर 4000
सर्वसाधारण दर 4000

अमरावती
कमीत कमी दर 4370
जास्तीत जास्त दर 4465
सर्वसाधारण दर 4417

परभणी
कमीत कमी दर 4500
जास्तीत जास्त दर 4650
सर्वसाधारण दर 4600

नागपूर
कमीत कमी दर 4200
जास्तीत जास्त दर 4520
सर्वसाधारण दर 4440

हिंगोली
कमीत कमी दर 4155
जास्तीत जास्त दर 4571
सर्वसाधारण दर 4363

कोपरगाव
कमीत कमी दर 4150
जास्तीत जास्त दर 4513
सर्वसाधारण दर 4475

मेहकर
कमीत कमी दर 4000
जास्तीत जास्त दर 4515
सर्वसाधारण दर 4300

जालना
कमीत कमी दर 3800
जास्तीत जास्त दर 4500
सर्वसाधारण दर 4450

अकोला
कमीत कमी दर 4050
जास्तीत जास्त दर 4470
सर्वसाधारण दर 4400

चिखली
कमीत कमी दर 4151
जास्तीत जास्त दर 4475
सर्वसाधारण दर 4315

हिंगणघाट
कमीत कमी दर 2900
जास्तीत जास्त दर 4680
सर्वसाधारण दर 3820

वाशीम
कमीत कमी दर 4305
जास्तीत जास्त दर 4575
सर्वसाधारण दर 4450

वाशीम – अनसींग
कमीत कमी दर 4450
जास्तीत जास्त दर 4650
सर्वसाधारण दर 4500

परतूर soybean market today
कमीत कमी दर 4200
जास्तीत जास्त दर 4550
सर्वसाधारण दर 4536

Leave a Comment