मे महिन्यात तुरीला काय भाव मिळणार; पहा सध्याचा तुरीचा भाव ! price of Turi

तूर उत्पादक जिल्हा: अहमदनगर
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4288
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4374
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4325

तूर उत्पादक जिल्हा: अहमदनगर price of Turi
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4343
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4460
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4450

तूर उत्पादक जिल्हा: अहमदनगर
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4000
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4400
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4200

तूर उत्पादक जिल्हा: अकोला
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4108
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4555
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4393

तूर उत्पादक जिल्हा: अकोला
तुरीचा कमीत कमी भाव: 3800
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4400
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4341

तूर उत्पादक जिल्हा: अमरावती
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4400
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4488
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4444

तूर उत्पादक जिल्हा: बीड
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4000
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4460
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4400

तूर उत्पादक जिल्हा: बुलढाणा
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4367
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4502
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4438

तूर उत्पादक जिल्हा: चंद्रपुर
तुरीचा कमीत कमी भाव: 3900
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4298
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4100

तूर उत्पादक जिल्हा: छत्रपती संभाजीनगर
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4500
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4900
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4700

तूर उत्पादक जिल्हा: धाराशिव
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4450
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4450
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4450

तूर उत्पादक जिल्हा: धाराशिव
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4095
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4451
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4300

तूर उत्पादक जिल्हा: धुळे
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4195
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4195
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4195

तूर उत्पादक जिल्हा: हिंगोली
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4150
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4580
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4365

तूर उत्पादक जिल्हा: हिंगोली
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4320
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4450
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4385

तूर उत्पादक जिल्हा: जालना
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4233
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4504
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4433

तूर उत्पादक जिल्हा: लातूर price of Turi
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4515
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4576
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4545

तूर उत्पादक जिल्हा: नागपूर
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4100
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4500
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4400

तूर उत्पादक जिल्हा: नागपूर
तुरीचा कमीत कमी भाव: 3925
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4190
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4100

तूर उत्पादक जिल्हा: नांदेड
तुरीचा कमीत कमी भाव: 4253
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4353
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4303

तूर उत्पादक जिल्हा: नाशिक
तुरीचा कमीत कमी भाव: 3000
तुरीचा जास्तीत जास्त भाव: 4481
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 4400

Leave a Comment