तुरीला मिळाला सर्वाधीक भाव पहा राज्यातील सर्व बाजारभाव tur rate

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: छत्रपती संभाजीनगर
तूर कमीत कमी भाव: 8300
तूर जास्तीत जास्त भाव: 10676
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 10360

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: धाराशिव tur rate
तूर कमीत कमी भाव: 10861
तूर जास्तीत जास्त भाव: 11000
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 10861

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: धाराशिव
तूर कमीत कमी भाव: 5501
तूर जास्तीत जास्त भाव: 11546
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 8523

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: धुळे
तूर कमीत कमी भाव: 7805
तूर जास्तीत जास्त भाव: 9900
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 9900

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: जळगाव
तूर कमीत कमी भाव: 9500
तूर जास्तीत जास्त भाव: 9500
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 9500

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: लातूर
तूर कमीत कमी भाव: 11780
तूर जास्तीत जास्त भाव: 12300
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 12040

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: लातूर
तूर कमीत कमी भाव: 10900
तूर जास्तीत जास्त भाव: 11600
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 11250

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: लातूर
तूर कमीत कमी भाव: 11400
तूर जास्तीत जास्त भाव: 11890
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 11645

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: नागपूर
शेतमाल: तूर
तूर कमीत कमी भाव: 11000
तूर जास्तीत जास्त भाव: 11382
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 11110

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: नागपूर
शेतमाल: तूर
तूर कमीत कमी भाव: 9500
तूर जास्तीत जास्त भाव: 11875
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 11281

तूर उत्पादक जिल्ह्याचे नाव: सोलापूर tur rate
तूर कमीत कमी भाव: 10400
तूर जास्तीत जास्त भाव: 11925
तुरीचा सर्वसाधारण भाव: 11170

Leave a Comment