या बाजार समिती मध्ये तुरीला मिळाला सर्वाधिक भाव पहा आजचे तूर बाजार भाव tur bajaar bhav

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

tur bajaar bhav महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील तूर बाजारभावाचा आढावा घेतला असता, दिसून येते की, यंदा तूर पिकाला चांगला भाव मिळत आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये तूरीचा किमान भाव प्रतिक्विंटल ९३०० ते १०५०० रुपयांच्या दरम्यान असून, जास्तीत जास्त भाव प्रतिक्विंटल ११२०० ते ११७५० रुपयांच्या दरम्यान आहे. सर्वसाधारण भाव प्रतिक्विंटल ९६०० ते ११२२५ रुपयांच्या दरम्यान आहेत.

बार्शीच्या बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव ९७०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव ११००० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव १०८०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

बार्शी-वैरागच्या बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव ९९०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव १०१०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव ९९०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

पैठणच्या बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव ९९०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव १०३५२ रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव १०१०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

कारंजाच्या बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव ९३०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव ११५०५ रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव १०७०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

मालेगाव (वाशिम) बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव १०५०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव ११२५० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव ११००० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

मुरूमच्या बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव ८००० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव ११२०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव ९६०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

अमरावतीच्या बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव १०७०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव ११७५० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव ११२२५ रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

नागपूरच्या बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव ९५०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव ११७५० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव १११८८ रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

अमळनेरच्या बाजार समितीमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव ९४०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव ९८०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव ९८०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

इतर बाजार समित्यांमध्ये तूरीला कमीत कमी भाव १०५०० रुपये प्रतिक्विंटल तर जास्तीत जास्त भाव १०९०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला आहे. सर्वसाधारण भाव १०७०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे.

तूर बाजारातील उतार-चढाव: शेतकऱ्यांवर परिणाम

महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमध्ये तूर बाजारभावाच्या उतार-चढावाचा आढावा घेतला असता, दिसून येते की, यंदा तूर पिकाला चांगला भाव मिळत आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये तूरीचा किमान भाव प्रतिक्विंटल ९३०० ते १०५०० रुपयांच्या दरम्यान असून, जास्तीत जास्त भाव प्रतिक्विंटल ११२०० ते ११७५० रुपयांच्या दरम्यान आहे. सर्वसाधारण भाव प्रतिक्विंटल ९६०० ते ११२२५ रुपयांच्या दरम्यान आहेत.

या उतार-चढावामुळे शेतकऱ्यांना तूर पिकाच्या विक्रीमधून चांगला परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे शेतकरी उत्साहित झाले आहेत आणि पुढच्या हंगामात तूर पिकाखाली जास्त क्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न करू शकतात. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांकडे तूर साठा असेल त्यांना त्यांचा साठा विकता येईल आणि त्यांना चांगला नफा मिळू शकेल tur bajaar bhav

Leave a Comment