आजचा सोयाबीन दर: तुमच्या शहरातील बाजारभाव काय आहे? Today’s Soybean Price

Today’s Soybean Price महाराष्ट्र हा देशातील सोयाबीन उत्पादनाचा प्रमुख राज्य आहे. या राज्यातील विविध बाजारसमित्यांमध्ये सोयाबीनच्या बाजारभावात अनेक प्रकारचे अंतर आढळून येते. दिनांक १३ एप्रिल २०२४ रोजीच्या माहितीनुसार, सोयाबीनच्या बाजारभावांचा क्षेत्रनिहाय आढावा खालीलप्रमाणे आहे.

नागपूर बाजारसमिती:

 • कमीत कमी दर: रु. ४,१५१
 • जास्तीत जास्त दर: रु. ४,६५०
 • सर्वसाधारण दर: रु. ४,५२५

परभणी बाजारसमिती:

 • कमीत कमी दर: रु. ४,३००
 • जास्तीत जास्त दर: रु. ४,६००
 • सर्वसाधारण दर: रु. ४,५५०

अमरावती बाजारसमिती:

 • कमीत कमी दर: रु. ४,५५०
 • जास्तीत जास्त दर: रु. ४,६६५
 • सर्वसाधारण दर: रु. ४,६०७

सोलापूर बाजारसमिती:

 • कमीत कमी दर: रु. ४,५९०
 • जास्तीत जास्त दर: रु. ४,६८५
 • सर्वसाधारण दर: रु. ४,६३५

छत्रपती संभाजीनगर बाजारसमिती: Today’s Soybean Price

 • कमीत कमी दर: रु. ४,४००
 • जास्तीत जास्त दर: रु. ४,४५०
 • सर्वसाधारण दर: रु. ४,४२५

  राज्यातील या शहरामध्ये या बाजार समितीमध्ये वरील दिल्या प्रमाणे सोयाबीनला भाव मिळालेला आहे. तरीही सध्या शेतकरी सोयाबीन विकण्याच्या मनस्थितीमध्ये नाही.

Leave a Comment