शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी या बाजार समितीमध्ये तुरीला मिळाला सर्वाधिक भाव..! Today Tur price

Today Tur price तुर बाजार समितीमध्ये आज खूप मोठी वाढ झाली आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे तरी आता आपण राज्यातील सर्व तुर बाजार भाव बघणार आहोत.

बाजार समिती : भोकर
तूर
कमीत कमी दर : 10350
जास्तीत जास्त दर : 10531
सर्वसाधारण दर : 10440

बाजार समिती : कारंजा
तूर
कमीत कमी दर : 9605
जास्तीत जास्त दर : 11955
सर्वसाधारण दर : 11005

बाजार समिती : मुरूम
तूर
कमीत कमी दर : 11000
जास्तीत जास्त दर : 11600
सर्वसाधारण दर : 11300

बाजार समिती : पांढरकवडा
कमीत कमी दर : 10900
जास्तीत जास्त दर : 11375
सर्वसाधारण दर : 11000

बाजार समिती : अमरावती
कमीत कमी दर : 11000
जास्तीत जास्त दर : 11900
सर्वसाधारण दर : 11450

बाजार समिती : पवनी
कमीत कमी दर : 9000
जास्तीत जास्त दर : 9800
सर्वसाधारण दर : 9000

बाजार समिती : हिंगोली – खानेगाव नाका
कमीत कमी दर : 10700
जास्तीत जास्त दर : 11500
सर्वसाधारण दर : 11100

बाजार समिती : मुर्तीजापुर
कमीत कमी दर : 9450
जास्तीत जास्त दर : 11800
सर्वसाधारण दर : 10200

बाजार समिती : मंगळवेढा
कमीत कमी दर : 7810
जास्तीत जास्त दर : 10110
सर्वसाधारण दर : 10110

बाजार समिती : औराद शहाजानी
कमीत कमी दर : 11500
जास्तीत जास्त दर : 11750
सर्वसाधारण दर : 11625

बाजार समिती : दुधनी
कमीत कमी दर : 10800
जास्तीत जास्त दर : 11830
सर्वसाधारण दर : 11315

बाजार समिती : काटोल
कमीत कमी दर : 10400
जास्तीत जास्त दर : 11421
सर्वसाधारण दर : 10800

बाजार समिती : शेवगाव
कमीत कमी दर : 10500
जास्तीत जास्त दर : 10500
सर्वसाधारण दर : 10500

बाजार समिती : देऊळगाव राजा
कमीत कमी दर : 6000
जास्तीत जास्त दर : 8000
सर्वसाधारण दर : 7000

बाजार समिती : तुळजापूर Today Tur price
कमीत कमी दर : 10500
जास्तीत जास्त दर : 11300
सर्वसाधारण दर : ‌11100

Leave a Comment