एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय, आता २० मे पासून या प्रवाशांना मिळणार मोफत प्रवास ST Corporation

ST Corporation रस्ते प्रवासी वाहतूक व्यवसायाचे नागरिक जीवनमानाशी असलेले अतूट नाते लक्षात घेऊन, राष्ट्राच्या/नागरिकांच्या सर्वांगीण उत्कर्षासाठी केंद्र शासनाने रस्ते परिवहन महामंडळ कायदा १९५० पारित केला. या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्यात एक स्वतंत्र रस्ते प्रवासी वाहतूक महामंडळ कार्यान्वित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना: महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी सुसुत्र, किफायतशीर, गतीमान आणि कार्यक्षम रस्ते प्रवासी वाहतूक सेवेचे जाळे निर्माण व्हावे या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची निर्मिती केली आहे.

विविध प्रवासी सवलती: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने समाजातील विविध घटकांना प्रवासी भाड्यांमध्ये १००%, ५०%, ७५% अशा विविध पद्धतींच्या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.

दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी सवलती: अ) मासिक सवलतीचे पास: दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना २० दिवसांच्या दुहेरी प्रवासाचे भाडे आकारून मासिक पास देण्यात येतो.

ब) त्रैमासिक सवलतीचे पास: दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ५० दिवसांचे दुहेरी प्रवास भाडे भरून तीन महिने प्रवास करण्याची सवलत देण्यात आली आहे.

रात्रीच्या जादा बसेस: प्रवाशांच्या रात्रीच्या बसमधून प्रवास करण्याच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन आता रात्रीच्या जादा बसेस सोडण्यात येतात. पूर्वी रात्रीच्या जादा बसेस सोडण्यात येत नसत. प्रासंगिक करारावरसुद्धा रात्रीच्या जादा बसेस देण्यात येतात.

सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अधिक माहितीसाठी महामंडळाच्या वेबसाइटवर भेट द्या.

उपसंहार: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सेवा आणि विविध सवलतींमुळे प्रवाशांना किफायतशीर प्रवासाची सोय उपलब्ध झाली आहे. समाजातील विविध घटकांना दिलेल्या सवलतींमुळे प्रवासी वाहतूक सेवा अधिकाधिक प्रवाशांपर्यंत पोहोचली आहे. महामंडळाच्या या सेवांमुळे नागरिकांच्या सर्वांगीण उत्कर्षाला खूपच मदत झाली आहे.

Leave a Comment