या बाजार समिती मध्ये सोयाबीन भावात झाली ११०० रुपयांची वाढ soybean price

soybean price

पाचोरा
कमीत कमी 4400
जास्तीत जास्त 5400
सरासरी 4821

उदगीर
कमीत कमी 4548
जास्तीत जास्त 4576
सरासरी 4562

कारंजा
कमीत कमी 4175
जास्तीत जास्त 4550
सरासरी 4470

तुळजापूर
कमीत कमी 4500
जास्तीत जास्त 4500
सरासरी 4500

हिंगोली
कमीत कमी 4150
जास्तीत जास्त 4551
सरासरी 4350

मेहकर
कमीत कमी 4000
जास्तीत जास्त 4465
सरासरी 4250

अकोला
कमीत कमी 4000
जास्तीत जास्त 4480
सरासरी 4300

वाशीम – अनसींग
कमीत कमी 4375
जास्तीत जास्त 4550
सरासरी 4450

हिंगोली- खानेगाव नाका
कमीत कमी 4200
जास्तीत जास्त 4350
सरासरी 4275

जिंतूर
कमीत कमी 4351
जास्तीत जास्त 4404
सरासरी 4400

गेवराई
कमीत कमी 4336
जास्तीत जास्त 4423
सरासरी 4380

परतूर soybean price
कमीत कमी 4400
जास्तीत जास्त 4500
सरासरी 4450

देउळगाव राजा
कमीत कमी 4355
जास्तीत जास्त 4355
सरासरी 4355

Leave a Comment