सोयाबीन भावात झाली ओठी वाढ; पहा आजचा सोयाबीन भाव ! Soyabean Rate Today

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

Soyabean Rate Today जिल्हा निहाय आजचे सोयाबीन भाव खालील प्रमाणे आहेत.

अहमदनगर सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4376
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4376
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4376

अहमदनगर सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4150
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4513
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4475

अहमदनगर सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4000
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4500
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4250

अकोला सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4050
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4470
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4400

अमरावती सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4370
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4465
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4417

अमरावती सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4050
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4473
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4350

बीड सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4100
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4500
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4451

बीड सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4334
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4417
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4384

छत्रपती संभाजीनगर सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4000
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4200
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4100

धाराशिव सोयबीन भाव
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4500
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4500
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4500

धाराशिव सोयबीन भाव Soyabean Rate Today
कमीत कमी सोयबीन भाव: 4451
जास्तीत जास्त सोयबीन भाव: 4526
सर्वसाधारण सोयबीन भाव: 4500

Leave a Comment