आज तब्बल 2100 रुपयांनी सोयाबीन बाजार भावात वाढ..! पहा लगेच सर्व जिल्ह्यातील आजच सोयाबीन बाजार भाव Soyabean Rate Today

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

लासलगाव Soyabean Rate Today
कमीत कमी दर 3000
जास्तीत जास्त दर 4571
सर्वसाधारण दर 4450

छत्रपती संभाजीनगर
कमीत कमी दर 4000
जास्तीत जास्त दर 4200
सर्वसाधारण दर 4100

माजलगाव
कमीत कमी दर 4100
जास्तीत जास्त दर 4500
सर्वसाधारण दर 4451

राहूरी -वांबोरी
कमीत कमी दर 4351
जास्तीत जास्त दर 4351
सर्वसाधारण दर 4351

कारंजा
कमीत कमी दर 4150
जास्तीत जास्त दर 4615
सर्वसाधारण दर 4485

तुळजापूर
कमीत कमी दर 4500
जास्तीत जास्त दर 4500
सर्वसाधारण दर 4500

मालेगाव (वाशिम)
कमीत कमी दर 4200
जास्तीत जास्त दर 4600
सर्वसाधारण दर 4350

राहता
कमीत कमी दर 4400
जास्तीत जास्त दर 4400
सर्वसाधारण दर 4400

धुळे
कमीत कमी दर 4000
जास्तीत जास्त दर 4000
सर्वसाधारण दर 4000

अमरावती
कमीत कमी दर 4370
जास्तीत जास्त दर 4465
सर्वसाधारण दर 4417

परभणी
कमीत कमी दर 4500
जास्तीत जास्त दर 4650
सर्वसाधारण दर 4600

नागपूर
कमीत कमी दर 4200
जास्तीत जास्त दर 4520
सर्वसाधारण दर 4440

हिंगोली
कमीत कमी दर 4155
जास्तीत जास्त दर 4571
सर्वसाधारण दर 4363

कोपरगाव Soyabean Rate Today
कमीत कमी दर 4150
जास्तीत जास्त दर 4513
सर्वसाधारण दर 4475

मेहकर
कमीत कमी दर 4000
जास्तीत जास्त दर 4515
सर्वसाधारण दर 4300

जळकोट
कमीत कमी दर 4275
जास्तीत जास्त दर 4781
सर्वसाधारण दर 4531

जालना
कमीत कमी दर 3800
जास्तीत जास्त दर 4500
सर्वसाधारण दर 4450

Leave a Comment