शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सोयाबीनच्या दरात झाली वाढ! price of soybeans

price of soybeans राज्यातील विविध भागांमध्ये सोयाबीन उत्पादन होते. या भागांमधील सोयाबीनच्या आजच्या बाजार भावांचा आढावा पुढील बाबींनुसार घेता येईल:

१. लासलगाव-विंचूर बाजारपेठ: या भागात सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹3,000 आहे, तर जास्तीत जास्त भाव ₹4,537 असून, सरासरी भाव ₹4,500 आहे. या बाजारपेठेतील सोयाबीन व्यवहाराचा आलेखही चांगला दिसून येत आहे.

२. माजलगाव बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,000, जास्तीत जास्त भाव ₹4,600 आणि सरासरी भाव ₹4,561 असल्याचे दिसून येते.

३. पाचोरा बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,367, जास्तीत जास्त भाव ₹4,435 आणि सरासरी भाव ₹4,401 आहे.

४. सिल्लोड बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,300, जास्तीत जास्त भाव ₹4,350 आणि सरासरी भाव ₹4,350 आहे.

५. कारंजा बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,275, जास्तीत जास्त भाव ₹4,750 आणि सरासरी भाव ₹4,625 आहे.

६. तुळजापूर बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,575, जास्तीत जास्त भाव ₹4,575 आणि सरासरी भाव ₹4,575 आहे.

७. मालेगाव (वाशिम) बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,300, जास्तीत जास्त भाव ₹4,600 आणि सरासरी भाव ₹4,450 आहे.

८. राहता बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,500, जास्तीत जास्त भाव ₹4,531 आणि सरासरी भाव ₹4,515 आहे.

९. सोलापूर बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,300, जास्तीत जास्त भाव ₹4,700 आणि सरासरी भाव ₹4,500 आहे.

१०. अमरावती बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,550, जास्तीत जास्त भाव ₹4,630 आणि सरासरी भाव ₹4,590 आहे.

११. नागपूर बाजारपेठ: या बाजारपेठेत सोयाबीनचा कमीत कमी भाव ₹4,200, जास्तीत जास्त भाव ₹4,770 आणि सरासरी भाव ₹4,628 आहे.

राज्यातील विविध भागांमधील सोयाबीनच्या बाजार भावांचा आढावा घेतल्यानंतर असे दिसून येते की, सर्वांत कमी भाव लासलगाव-विंचूर बाजारपेठेत आहे, तर सर्वांत जास्त भाव नागपूर बाजारपेठेत आहे. price of soybeans

बहुतांश बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचा सरासरी भाव ₹4,500 च्या आसपास आहे. या माहितीद्वारे उत्पादक, व्यापारी आणि सरकारी यंत्रणा यांना राज्यातील सोयाबीन बाजारभावाचा आढावा घेऊन आवश्यक निर्णय घेता येतील.

Leave a Comment