४० तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर हेक्टरी मिळणार २२५०० रुपये यादीत नाव पहा drought declared hectare

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

drought declared hectare महाराष्ट्रात या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हेक्टरी २२,५०० रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तालुक्यांची यादी लेखात नमूद केली आहे.

दुष्काळाचे मूल्यांकन महा मदत प्रणालीद्वारे करण्यात आले आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांसह राज्यातील ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर एक व दोन लागू करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपायोजना केंद्र, नागपूर यांच्या महा मदत ॲपचा वापर करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी

या वर्षी महाराष्ट्रात सरसरी काही पाऊस झाला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीला लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. यामध्ये काही जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत

दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘महा मदत’ ही विशेषज्ञ प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे केलेल्या मूल्यांकनानुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांसह राज्यातील एकूण ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर एक व दोन लागू करण्यात आला आहे.

या ४० तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना हेक्टरी २२,५०० रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सोलापूर, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भ या विविध प्रदेशातील तालुके समाविष्ट आहेत.

महा मदत ॲपचा वापर

दुष्काळी तालुक्यांमध्ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपायोजना केंद्र, नागपूर यांच्या ‘महा मदत’ ॲपचा वापर करण्यात येणार आहे. या ॲपद्वारे सर्वेक्षणाचे काम वेगात पार पाडता येईल आणि योग्य अनुदान मिळण्यास मदत होईल. name in the list

एकूण ४० तालुक्यांची यादी

नमूद केल्याप्रमाणे, या ४० तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना हेक्टरी २२,५०० रुपये मदत मिळणार आहे. यामध्ये सोलापूर, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भ या विविध प्रदेशांतील खालील तालुक्यांचा समावेश आहे:

१) उल्हासनगर २) शिंदखेडा ३) नंदुरबार ४) मालेगाव ५) सिन्नर ६) येवला ७) बारामती ८) दौड ९) इंदापूर १०) मुळशी ११) पुरंदर १२) शिरूर १३) बेल्हे १४) बार्शी १५) करमाळा १६) माढा १७) माळशिरस १८) सांगोला १९) अंबड २०) बदनापूर २१) भोकरदन २२) जालना २३) मंठा २४) कडेगाव २५) खानापूर २६) मिरज २७) शिराळा २८) खंडाळा २९) वाई ३०) हातकणंगले ३१) गडहिंग्लज ३२) औरंगाबाद ३३) सोयगाव ३४) अंबाजोगाई ३५) धारूर ३६) वडवणी ३७) रेणापूर ३८) लोहारा ३९) धाराशिव ४०) वाशी

या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी महा मदत ॲपद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. drought declared hectare

Leave a Comment