सरसकट पिक विमा जाहीर पिक विमा पात्र जिल्ह्याची यादी जाहीर crop insurance list

crop insurance list पिक विमा सरसकट जाहीर झाला आहे. हा विमा शेतकऱ्यांच्या जीवनातील एक महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. सरकारने देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये या विमा योजनेतील गावांची माहिती जाहीर केली आहे. या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हा विमा योजना लागू करण्यात आली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील 98 गावांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, या गावांमधील 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यानंतर जालना जिल्ह्यात 144 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 48 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे.

मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात 64 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 48 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात 161 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्ह्यात 91 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यात 114 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे.

परभणी जिल्ह्यात 73 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यात 120 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे.

वाशिम जिल्ह्यात 112 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यात 146 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात 73 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 47 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. औरंगाबाद (संभाजीनगर) जिल्ह्यात 119 गावे या योजनेच्या पात्र ठरली असून, त्यापैकी 48 गावांमध्ये ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे.

या माहितीवरून आपण असे म्हणू शकतो की, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आपल्या पिकांच्या संरक्षणासाठी विमा कव्हरेज घेऊ शकतील. हा विमा योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यास मदत करणार आहे.

या घोषणेचा शेतकऱ्यांना उत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांना या योजनेच्या लाभांबद्दल माहिती देण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आता शेतकरी मित्रांनी या योजनेचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या संरक्षणासाठी आर्थिक सुरक्षा मिळेल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणास चालना मिळेल.

Leave a Comment