या बाजार समितीमध्ये कापसाला मिळाला सर्वाधिक भाव पहा आजचे संपूर्ण बाजार भाव cotton market price 

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

cotton market price कापूस हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे पिक असून, त्याचे उत्पादन आणि विक्री या क्षेत्रात अनेक शेतकरी गुंतलेले आहेत. कापूस उत्पादकांसाठी बाजार दर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जो त्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम करतो. या अहवालात, आम्ही महाराष्ट्रातील विविध कापूस बाजार समित्यांमधील कापूस दरांचे विश्लेषण केले आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.

फुलंब्री कापूस बाजारात कमीत कमी दर ८२०० रुपये, जास्तीत जास्त दर ८२०० रुपये आणि सर्वसाधारण दर ८२०० रुपये आहे.

सिंदी सेलू कापूस बाजारात कमीत कमी दर ६५०० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७६९५ रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७५९० रुपये आहे.

वर्धा कापूस बाजारात कमीत कमी दर ६९५० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७६०० रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७३०० रुपये आहे.

काटोल कापूस बाजारात कमीत कमी दर ६६०० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७२५० रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७१५० रुपये आहे.

देऊळगाव राजा कापूस बाजारात कमीत कमी दर ७००० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७७५५ रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७५७५ रुपये आहे.

उमरेड कापूस बाजारात कमीत कमी दर ७००० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७३३० रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७१५० रुपये आहे.

घाटंजी कापूस बाजारात कमीत कमी दर ७३०० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७५९५ रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७४५० रुपये आहे.

बाजार समिती कापूस बाजारात कमीत कमी दर ६९५० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७२५० रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७१५० रुपये आहे.

बाजार समिती कापूस बाजारात कमीत कमी दर ६८०० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७४५० रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७२०० रुपये आहे.

बाजार समिती कापूस बाजारात कमीत कमी दर ६९०० रुपये, जास्तीत जास्त दर ७४२५ रुपये आणि सर्वसाधारण दर ७१६२ रुपये आहे.

या माहितीवरून असे लक्षात येते की प्रत्येक बाजार समितीमध्ये कापूस दरांमध्ये थोडाफार फरक आहे. हे फरक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत कारण या दरांवर त्यांचे उत्पन्न अवलंबून असते.

शेतकऱ्यांसाठी सूचना cotton market price

  1. बाजार दरांचे कारेफुल निरीक्षण करणे: शेतकऱ्यांनी विविध बाजार समित्यांमधील कापूस दरांचे कारेफुल निरीक्षण करावे आणि त्यानुसार आपल्या कापूसाची विक्री करावी.
  2. किमान आणि जास्तीत जास्त दर यांमधील फरक लक्षात घेणे: शेतकऱ्यांनी प्रत्येक बाजार समितीमधील कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्वसाधारण दर यांचा फरक लक्षात घ्यावा आणि त्याचे योग्य विश्लेषण करावे.
  3. सरासरी दर लक्षात घेणे: शेतकऱ्यांनी विविध बाजार समित्यांमधील सर्वसाधारण दर लक्षात घेऊन त्याच्या आधारे आपला कापूस विक्रीचा निर्णय घ्यावा.

Leave a Comment