Milk Subsidy

आनंदाची बातमी! शेतकऱ्यांच्या खात्यात 13 कोटी रुपये जमा, तुम्हाला मिळाले का? Milk Subsidy

Milk Subsidy  महाराष्ट्र राज्य सरकारने दुष्काळ पोचलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं